Gå til fremside
Gå til hovedside Fotball Volleyball Orientering Innebandy Idrettskulen Skigruppa Ungdomsgruppa Turn
  Hovedside
  Siste nytt
  Treningstider
  Historikk
  Hovedstyret
  Vedtekter
  NBK avtale
  Hedersteikn reglar
  Kontingent info
  Medlemsfordeler
  Politiattester
Aktivitetskalender
Mailingliste
Kontakt oss

 

Krav om politiattest i IL Alvidra

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

IL Alvidra blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Tore Krüger
e-post: tore.kruger@bkkfiber.no
telefon: 56 35 13 11 / 91 85 78 43

eller hans stedfortreder:
Tore Andre Sines
e-post: toresines@gmail.com
telefon: 91 12 28 21

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

 1. Logg inn: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

 2. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
  Frivillig organisasjon / Frivillig organisasjon

 3. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad) 
  -
   Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt. 
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  - Noen formål trenger ikke bekreftelse. Du får da ikke valget om å legge ved fil.
 4. Skjema Bekreftelse på formål finner du her: Bekreftelse Politiattest IL Alvidra.pdf

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Tore Krüger / Tore Andre Sines

IL Alvidra skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i IL Alvidra

 

Spørsmål om varighet og fornyelse: En trener i idrettslaget som fungerer i tre år, slipper å be om ny politiattest hver sesong/hvert år, men må søke om ny attest etter tre år.